Izglītības programmas

Skola realizē pamatizglītības programmu Nr.21011111.