Ārpusstundu aktivitātes

Skolēni katru dienu pēc pusdienām dodas laukā, kur pavada 1h.

Skolā papildus ir iespēja apgūt ģitāras un klavierspēli.

Tiek piedāvatas logopēda nodarbības.