Dokumenti

Lai iestātos skolā, lūdzam sazināties ar direktori pa tālruni 26379201 un vienoties par skolas apciemojuma dienu un laiku.